Palvelut

Tarjoamme asiakkaille projektinhallinnan palvelua. Otamme itsellemme:

  • kyselyjen ja tarjousten suorittamisen
  • alihankkijoiden valinnan
  • teknillisen konsultoinnin ja koordinoinnin
  • projektien suunnittelun ja tuotannon valvonnan
  • sidosyritysten yhteistyön ja logistiikan järjestämisen

Projektitiedon ja dokumentaation hallintaan ja projektin etenemisen seurantaan on käytössämme internet-pohjainen tietojärjestelmä, joka mahdollistaa projektiin osallistuvien seurata turvallisesti projektin etenemistä, alihankkijoiden toimintaa ja projektia kuvaavia asiakirjoja.

Metallituotteiden valmistamisen alalla alihankinta on suurelta osin vain tuotantokapasiteetin ostoa, jonka tärkein päätöskriteeri on hinta. Usein ostajalta puuttuu selkeä hankintastrategia ja pitkäaikaista yhteistyötä edistävät säännöt. Tämän seurauksena ilmenevät alihankintayritysten kannattavuusongelmat ja ostajalle koituu paljon lisäkustannuksia johtuen alihankkijan vaihdosta.

Monitekin toimitusketjun hallinta mahdollistaa:

  • saamaan selkeyttä ja läpinäkyvyyttä kokonaiskulujen hallintaan
  • optimaalisen tuotantoresurssin tarjoamisen asiakkaan tarpeisiin
  • alihankkijoiden tuotantokapasiteetin käytön seuraamisen ja jakamisen
  • tehokkaan tiedonhallinaan

Tarjoamme palveluamme uusille asiakkaille, haluamme löytää alihankintakumppaneita. Tavoitteenamme on laajentua ja kehittää pitkäaikaista yhteistyötä asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa parantaen kokonaisratkaisujen tehokkuutta.