Teenused

Pakume klientidele projektijuhtimise teenust. Võtame enda kanda :

  • Küsitluste ja pakkumiste korraldamise
  • Allhankijate valiku
  • Tehnilise konsultatsiooni ja koordineerimise
  • Projekti planeerimise ja tootmise järelevalve
  • Sidusettevõtete koostöö- ja logistika korraldamise

Projekti-informatsiooni ja dokumentatsiooni haldamiseks ning projekti progressi jälgimiseks on meil kasutuses netipõhine infosüsteem, mis võimaldab projektis osalejatel turvaliselt jälgida projekti arengut, allhankijate tegevusi ja projekti kirjeldavaid dokumente.

Allhankimine metallitoodete tootmise valdkonnas on enamasti vaid tootmisvõimsuste ostmine, kus peamiseks ostu otsuse kriteeriumiks on hind. Sageli puudub ostjal selge hankestrateegia ja pikaajalist koostööd soodustavad reeglid. Selle tagajärjena ilmnevad allhanke-ettetvõtetel tasuvusprobleemid ja ostjale tekib palju lisakulu allhankijate vahetudes.

Moniteki tarneahela juhtimine võimaldab:

  • Saada tervikkulude juhtimisel selgust ja läbipaistvust
  • Pakkuda kliendi vajadustele optimaalset tootmisresurssi
  • Jälgida ja jagada allhankijate tootmisvõimsuste kasutamist
  • Efektiivset informatisooni haldamist

Pakume oma teenuseid uutele klientidele, soovime leida allhanke-partnereid – meie eesmärgiks on laiendada ja arendada pikaajalist koostööd klientidega ja allhankijatega tõstes efektiivsust terviklahendustes.